This page needs JavaScript activated to work. Inwestycja „Nowe Mikołajki” – Inter Commerce
Inwestycja „Nowe Mikołajki”

Inwestycja „Nowe Mikołajki”

Jednym z największych sukcesów Spółki Inter Commerce jest zapoczątkowanie rozwoju miasta Mikołajki. W ramach projektu „Nowe Mikołajki” Spółka Inter Commerce, pod koniec lat 90, zaplanowała kompleksową rozbudowę Mikołajek.

W efekcie powstały różne zespoły budynków, które do dziś są głównym i najczęściej fotografowanym miejscem w Perle Mazur.

Spółka jako pierwsza dostrzegła potencjał w tej malutkiej, słabo zagospodarowanej miejscowości i przekonała do swojej wizji ówczesnych Włodarzy Miasta, stając się inwestorem strategicznym.

Patrząc na obecne Mikołajki znamienne stały się założenia „Strategii Rozwoju Gospodarczego Miasta i Gminy Mikołajki” z roku 1999

Sądzimy, że inwestycja Inter Commerce jako “rozwojowa ucieczka do przodu” jest wyborem słusznym i uzasadnionym perspektywicznie. W przeciwnym razie Mikołajki stałyby się najpewniej miejscem przypadkowych działań gospodarczych w sferze turystyki, co w konsekwencji przyczyniłoby się do degradacji zasobów i przyciągałoby coraz bardziej przypadkowego klienta, uciążliwego społecznie i ekologicznie.” jak i „szczególne znaczenie w kreowaniu funkcji miasta jako ośrodka turystyczno-rekreacyjnego będzie miało zrealizowanie planowanych inwestycji IC [Inter Commerce], wpływając jednocześnie na niemal całkowitą zmianę dotychczasowego wizerunku Mikołajek, tak w aspekcie ekonomicznym jak i społeczno-socjologicznym.”

Dzięki inwestycji „Nowe Mikołajki” Spółki Inter Commerce, zaangażowaniu ogromnych zasobów osobowych i organizacyjnych, jak i wielomilionowych środków pieniężnych, powstały zabudowania, które w dzisiejszych czasach nieodłącznie kojarzą się z miastem Mikołajki.

Inter Commerce stworzył trzon miasta, jego wizytówkę, mającą wartość rozpoznawalną w całej Europie - budynek i restauracja „Sielawa”, amfiteatr Mikołajek, budynki usługowe mieszkaniowe „Pasaż”, „Bulwar”, „Wieża” , „Kamienica” jak i wioska żeglarska Mikołajki.

Z dumą można stwierdzić, że spełniła się wizja Spółki Inter Commerce z końca lat 90, że „Mikołajki staną się marzeniem”!

Inwestycja „Nowe Mikołajki”