Inter Commerce


KONTAKTY I ADRESY


 

Zapraszamy
na strony internetowe
naszej firmy
pod adresem:

www.intercommerce.com.pl


Inter Commerce Sp. z o.o. - siedziba główna

Warszawa
ul.Chrościckiego 93/105
Adres do korespondencji:
ul.Barkocińska 6
03-543 Warszawa
tel: (022) 678 60 77
fax: (022) 678 60 82
e-mail: sekretariat@intercommerce.com.pl

 
 
Zapraszamy do współpracy.