ic-loho.gif (2360 bytes) Inter Commerce

INFORMACJE O FIRMIE


 

Informacje ogólne

 • Siedziba spółki Inter Commerce mieści się w Warszawie, przy ul.Chrościckiego 93/105 (W-wa Włochy).
 • Na 2. hektarowej działce, będącej własnością spółki, znajdują się biura, magazyn centralny i hala produkcyjna, o łącznej powierzchni 10.000 m2 i kubaturze 72.000 m3.

1169F01.jpg (305522 bytes)


Inter Commerce
, spółka handlowo-produkcyjna założona w 1987 roku jest jednym z największych w Polsce specjalistów w wyposażaniu wszelkich powierzchni handlowych i dostawcą sprzętu najbardziej znanych firm światowych w tej branży.


Inter Commerce należy do bardzo nielicznej grupy prywatnych firm działających nieprzerwanie od momentu narodzin gospodarki rynkowej w Polsce.

Zakres działalności:

 • wyposażanie sklepów i placówek handlowo-usługowych
 • nieruchomości - projektowanie, realizacja i obsługa inwestycji
 • import i obróbka kamieni szlachetnych; produkcja wyrobów jubilerskich
 • usługi poligraficzne
 • materiały dla poligrafii
 • produkcja mebli sklepowych
 • produkcja materiałów eksloatacyjnych do urządzeń metkujących

Inter Commerce dysponuje własną siecią dystrybucji na terenie całego kraju, oraz dużą grupą lokalnych przedstawicieli.

 • Sieć dystrybucyjna Inter Commercena dzień dzisiejszy liczy 130 partnerów handlowych.
 • Kapitał zakładowy spółki wynosi: 21.790.300 PLN
 • Rejestr handlowy: Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy - Sąd Gospodarczy, Wydz. XVI Rejestrowy, RHB 31363

Zapraszamy do współpracy.